Historia szkoły
Budynek szkoły

Budowę naszej szkoły rozpoczęto 1 września 1960 roku. Była to jedna ze szkół budowanych na hasło „tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” – rzucone przez Władysława Gomułkę i powiązane z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na 1966 rok. Szkoły te popularnie zwane były „Tysiąclatkami”. Wyż demograficzny, który dotarł do szkół po II wojnie światowej, natychmiast przepełnił szkoły – do jednej klasy chodziło wtedy ponad 70 dzieci.

Uroczystego otwarcia Szkoły Tysiąclecia w Łaziskach Górnych wybudowanej ze składek miejscowego społeczeństwa i zakładów pracy dokonano 20.10.1965 roku. Decyzją Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała imię Stefana Żeromskiego. Jej pierwszym dyrektorem został mgr Norbert Stycz. W uznaniu zasług dydaktycznych i wychowawczych w 1970 roku szkoła została uhonorowana sztandarem. W tym okresie „Trójka” należała do najbardziej nowoczesnych szkół w rejonie. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: mgr Norbert Nierząd, mgr Gizela Załoga, mgr Marianna Kyc, mgr Jan Ratka, mgr inż. Grażyna Mendecka, mgr Ewa Kłos-Danielczyk.

Dzięki efektywnej pracy pedagogów uczniowie szkoły osiągali sukcesy nie tylko w rejonie, ale również w województwie i różnych konkursach ogólnopolskich. O tym, że w szkole tej był wysoki poziom nauczania, świadczy również to, że w „Trójce” wdrażano eksperymentalny program 10-letniej szkoły średniej. Eksperyment przeprowadzono w latach 1977-1983. Szkoła Podstawowa nr 3 była jedną z 19 placówek w całym kraju, objętych tym programem.

W ciągu pięćdziesięcioletniej działalności szkoły wielu absolwentów uzyskało wysokie kwalifikacje zawodowe. Są wśród nich: lekarze, nauczyciele, księża, inżynierowie. Wszyscy pamiętają pierwsze lata nauki, z których wynieśli podstawy do rozwoju i kształcenia swojej osobowości. O tym, że chętnie wracają do swojej szkoły świadczą, organizowane od kilku lat, zjazdy absolwentów. Są one okazją do wspomnień i pochwalenia się własnymi osiągnięciami.

Od 1 września 1999 roku, w wyniku wprowadzonej reformy oświaty, w budynku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 1. Od 2004 roku w budynku szkoły funkcjonuje tylko Gimnazjum nr 1, którego pracą kieruje mgr inż. Grażyna Mendecka.
Tak było kiedyś...

Budynek szkoły kiedyś

alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.