Z kroniki szkoły

Łaziska Górne, dn. 29 sierpnia 1965r.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły nr 3 w Łaziskach Górnych odbyło się dnia 29 sierpnia 1965r. o godz. 10.00 w sali P.M.R.N w Łaziskach Górnych.

Skład osobowy pierwszego grona pedagogicznego nowej szkoły przedstawiał się następująco: Norbert Stycz - kierownik szkoły, Stefania Kazimierska - z-ca kierownika szkoły; Woźnikowska Ewa - naucz.; Jarczyk Helena; Rupik Joachim; Dziurzyńska Teofila; Płocha Zofia; Dejas Apolonia; Filewicz Zofia; Wala Ludwika; Starczewska Genowefa; Wieczorek Krystyna; Kopiec Leon; Darmas Bogusława; Włosek Helena; Galaś Lidia.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano obsady klas i przedmiotów, omówiono uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz uchwalono imię nowej szkoły, szkoły tysiąclecia. Rada Pedagogiczna uchwaliła nadać szkole imię Stefana Żeromskiego.

Łaziska Górne, dn. 1 września 1965r.

W pogodny wrześniowy dzień o godz. 9.00 rano na placu szkolnym Szkoły nr 1 zebrała się młodzież szkół nr 1 i nr 3. Na wspólnym uroczystym apelu dokonano formalnego podziału dzieci wg ulic. Nowy rejon szkoły nr 3 obejmował ulice: Dworcową, Mickiewicza, Ogrodową, Kwiatową, Bratków, Szarotki, Radosną, Powstańców Śląskich, Goździków, Astrów, Chopina, część Świerczewskiego. Na uroczystym pierwszym apelu szkolnym przemawiali: ob.Jan Włosek - kierownik szkoły nr 1, ob. Czechowicz przewodn. Kom.Rodz. szkoły nr 1 i ob. Norbert Stycz - kierownik szkoły nr 3.

Wszyscy mówcy, życzyli młodzieży szkolnej, jak najlepszych wyników w nauce, dużo zadowolenia, zdrowia, radości w nowym roku szkolnym (…).

Łaziska Górne, dn. 20 października 1965r.

Uroczystego otwarcia nowej szkoły, szkoły pomnika tysiąclecia wybudowanej ze składek Społecznego Funduszu Budowy Szkół oraz funduszu zakładowego kop. "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Średnich i Huty "Łaziska" w Łaziskach Górnych poprzedziły dni gorączkowej i wytężonej pracy nauczycieli, młodzieży szkolnej oraz Kom.Rodzicielskiego.

Młodzież szkolna wraz z gronem pedagogicznym i Komitetem Rodzicielskim w czynie społecznym uporządkowała obejście szkolne oraz przetransportowała sprzęt szkolny i umeblowała budynek na uroczystość otwarcia w dniu 20 października 1965 roku. Wartość tego czynu w przeliczeniu na złotówki sięga kwoty około 40 tyś.zł. (…)

Na uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego całe miasto Łazisk Górnych przybrało odświętną szatę. Wszystkie ulice tonęły w czerwieni flag i transparentów. Już na godzinę przed zaplanowanym otwarciem szkoły na ulicy Ogrodowej tuż naprzeciw szkoły tłumnie zebrało się społeczeństwo Łazisk Górnych. Dokładnie o godz. 16.00 uroczystość otwarcia zagaił przew. M.R.N. w Łaziskach Górnych tow. Jan Ryguła, po czym głos zabrał z-ca przew. W.R.N. tow. Kiermanek, który w swym referacie podkreślił ofiarność całego społeczeństwa Polski w dziele budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Szczególne słowa uznania, za obywatelskie zrozumienie sprawy, skierował do ofiarnego społeczeństwa Łazisk Górnych i załóg robotniczych tego miasta (…).

Po uroczystym oficjalnym otwarciu młodzież szkolna wystąpiła z bogatym i rzeczowym programem artystycznym. Występy dzieci były gorąco nagradzane brawami. Kiedy już zapadał zmrok bramy szkoły zostały otwarte dla wszystkich - nastąpiła chwila największego oczekiwania - zwiedzanie szkoły. W tym dniu około 5000 mieszkańców Łazisk i okolicy przewinęło się przez budynek szkolny. Zwiedzanie budynku szkolnego zakończyło się o godz. 20.00.

Komitet Organizacyjny dla zaproszonych gości i budowniczych tego obiektu urządził skromny poczęstunek - kawę i ciastko oraz herbatę i sałatkę z szynką. Cała uroczystość zakończyła się około godz. 21.30 w dobrym nastroju.

Dzień 21 października, to pierwszy dzień nauki w nowej szkole, w nowym układzie klas, z nowym regulaminem i nowym sprzętem i pomocami naukowymi.

alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.