REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych na r. szk. 2022/23.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu. Rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia swojego dziecka do szkoły obwodowej.

Druk ZGŁOSZENIA można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły. Uzupełniony i podpisany druk zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 1 - 11 III 2022r.

Ulice należące do obwodu SP3: 1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa (nr nieparzyste od 45), Dworcowa (nr parzyste od 26), Fiołkowa, Goździków, Grabowa, Irysów, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa, Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, Prusa, Radosna, Różana, Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Sportowa, Stara, Stokrotek, Szarotki, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (Ustawa z dnia 14 XII 2016r. Prawo Oświatowe art. 133.2)

Złożone WNIOSKI o przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, będą rozpatrywane w terminie 31 V - 7 VI 2022r.

Do pobrania:
Druk Oświadczenia o wielodzietności rodziny dziecka – kandydata do szkoły

alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

 
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.