„Szyte na miarę”

alt

Okres realizacji projektu unijnego: 01.03.2018-14.02.2020

Projekt unijny przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze wraz z doposażeniem pracowni do nauki tych przedmiotów w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalne stoły demonstracyjne do prowadzenia zajęć metodą doświadczenia. Projekt zakłada również objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje warsztaty samodzielnego uczenia się z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Prowadzenie tych zajęć również uatrakcyjnione będzie możliwością korzystania z ciekawych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Ponadto w projekcie zaplanowano wsparcie związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2018.

Informacje o projekcie – czytaj

Regulamin projektu – czytaj


„SZYTE NA MIARĘ ”zajęcia dla uczniów:

Zadanie 1 - Rozwijamy kompetencje kluczowe - jesteśmy atrakcyjni na rynku pracy.

W ramach tego zadania realizowane są następujące zajęcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII -VIII SP oraz wygasających klas gimnazjów (5 godzin dla uczestnika).
  Cel zajęć: rozpoznawanie zasobów osobowych oraz własnych skłonności zawodowych, wzrost samoświadomości, poznanie wyzwań współczesnego rynku pracy, kształtowanie własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej, planowanie indywidualnej ścieżki kariery.
 2. Na tropie wiedzy czyli jak uczyć się samodzielnie i efektywnie - zajęcia warsztatowe z elementami kreatywności dla klas I-III oraz VII-VIII SP + klasy gimnazjalne (12 spotkań po 2 godziny lekcyjne każda grupa).
  Cel zajęć: rozwijanie umiejętności myślenia koncepcyjnego, rozwój innowacyjności i kreatywności, rozwijanie zainteresowań, poznanie technik efektywnego uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, wychodzenia poza schematy, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie kompetencji „uczenie się”.

Zadanie 2 - „Mędrca szkiełkiem i okiem” - nowe pracownie przedmiotowe - eksperymentujemy - efektywniej się uczymy.

W ramach tego zadania realizowane są następujące zajęcia:

 1. Oswajamy matematykę - matematyczne zajęcia warsztatowe dla klas I-III oraz VII -VIII + klasy gimnazjalne (6 spotkań po 2 godziny lekcyjne każda grupa).
  Cel zajęć: kształtowanie, rozwijanie kompetencji matematycznych.
 2. Zajęcia warsztatowe - chemia, fizyka, biologia dla klas VII -VIII + klasy gimnazjalne (Chemia: 8 spotkań x 2 godziny każda grupa; Fizyka: 8 spotkań x 2 godziny każda grupa; Biologia: 8 spotkań x 2 godziny każda grupa).
  Cel zajęć: kształtowanie, rozwijanie kompetencji przyrodniczych.

Dodatkowo, w zadaniu tym zaplanowano organizację wyjazdów do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie oraz Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych dla grup zadania II.


Galerie zdjęć


alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.